Obnova bytových domov

Komplexná modernizácia a rekonštrukcia všetkých stavebných a konštrukčných prvkov stavby s použitím lepších a modernejších technológií a materiálov

Viac
Projekčná činnosť

V rámci projekčnej činnosti Vám vieme poskytnúť komplexnú projektovú prípravu. Od poradenskej činnosti pri výbere pozemku, štúdie realizovateľnosti projektu (ŠR), architektonickej štúdie/zámeru (AŠ), projektovú dokumentáciu (PD) pre územné rozhodnutie (DUR), PD pre stavebné povolenie (PSP), PD pre realizáciu stavby (RP), PD skutočného zhotovenia stavby (PSV).

Viac
Poradenstvo

U nás Vám ponúkame kompletnú starostlivosť a zabezpečenie celého procesu samotnej projektovej prípravy. Nastavenia vhodného spôsobu financovania prostredníctvom príspevkov dotácie z MDVRR SR a úveru zo ŠFRB, cez kompletnú výstavbu až po kolaudáciu stavby.

Viac

Vitajte

sa špecializuje na komplexnú rekonštrukciu bytových domov vrátane zabezpečenia projektovej dokumentácie, stavebného povolenia. Sprostredkúva poradenskú činnosť pri vybavovaní dotácií zo Štátneho fondu rozvoja a bývania, úverov komerčných bánk či stavebných sporiteľní.

Pôsobením na trhu od roku 2002 nadobudla bohaté skúsenosti a prax s obnovou bytových domov v rámci celoslovenskej pôsobnosti.

Počas celého fungovania spoločnosti si zakladá na odbornom vedení procesu realizácií, na dodržiavaní kvality a profesionality pri všetkých ponúkaných službách vždy s odborne spôsobilými a vyškolenými pracovníkmi s použitím najnovších technológií a kvalitných certifikovaných materiálov.

Zaoberá sa aj výstavbou a rekonštrukciou rodinných domov a priemyselných objektov certifikovanou realizáciou prác na základe udelených a kontrolovaných licencií Technického a skúšobného ústavu stavebného.

Na našej web stránke

TERRANOVA (weber.therm klasic, dektherm, SOAStherm)
BEK-PS, BEK-MW
BAUMIT (EPS, open, minerál, ProSystém, StarSystém EPS)
STOMIX (STX-THERM Alfa, Beta, ... )
BASF (PCI MultiTherm NEO, M, MP, MM)
Sikaplan, Firestone EPDM, TPO

Počet vlastných pracovníkov (technických a administratívnych) = 25
Počet subdodávateľov (okná, zámočnícke práce, klampiarske práce, elektroinštalácie, hromozvody, revízie, projekty, výťahy) = 80
Počet spolupracujúcich živnostenských partií, živnostníkov = 120

Počas 16 rokov praxe máme bohaté skúsenosti s obnovou bytových domov s celoslovenskou pôsobnosťou s desiatkami úspešných realizácií na základe udelených a kontrolovaných licencií TSÚS našimi odborne spôsobilými a vyškolenými pracovníkmi.

Naša filozofia

Z dlhodobého hľadiska je snahou spoločnosti vychádzať maximálne v ústrety našim klientom tak, aby sa vytvorili priaznivé podmienky i pre vzájomne výhodnú spoluprácu v budúcnosti. Spokojnosť našich klientov, dobré meno našej spoločnosti, ako aj vzrastajúca prosperita sú dôkazom, že cesta ktorú sme si spoločne vytýčili je správna.

Novinky

NOVÁ PREVÁDZKA

Otvárame nové kancelárske priestory v NZ kde nás môžete navštíviť.

Poskytujeme služby

Obnova bytových domov

Komplexná obnova bytových domov

Viac

Financovanie obnovy a zatepľovania bytových domov

Vlastné prostriedky aj ŠFRB

Viac

Kolaudácie, záručný a pozáručný servis

Pozáručná starostlivosť

Viac

Výstavba a rekonštrukcia rodinných domov

Dom na kľúč

Viac

Prečo práve my?

  • Za 20 rokov praxe sme nadobudli bohaté súsenosti s obnovou bytových domov
  • Máme celoslovenskú pôsobnosť
  • Poradíme vo všetkých fázach realizácie
  • Naši pracovníci sú odborne spôsobilí a vyškolení
  • Máme za sebou desiatky úspešných realizácií
  • Používame výhradne kvalitné a certifikované materiály
  • Odborné vedenie celého procesu realizácie obnovy budov
  • Vždy si plníme svoje záväzky
  • Používame najnovšie technológie a materiály
  • Certifikovaná realizácia prác na základe udelených licencií TSÚS